Novum Testamentum graece, ed. Nestle– Aland (NA27), Giovanni 11,27-38

Novum Testamentum graece, ed. Nestle– Aland (NA27), Giovanni 11,27-38